از اینکه میتونم هر گیفت کارتی رو برای خودم و یا هدیه به دوستام از دسیما پی تهیه کنم خیلی خوشحالم, من مشتری ثابت دسیماپی هستم.

"سینا، گیمر" شرکت دیاکو