محدودیت های جدید برای سفر به کانادا دولت کانادا محدودیت های جدیدی برای سفر خار جی ها به کانادا اعمال کرده است. آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پس از هفته ها فشار از جانب استان های کانادا سرانجام تصمیم به تشدید محدودیت...... ادامه مطلب آزمون های بین المللی بعد از کرونا برگزای آزمون های بین المللی زبان در خرداد سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای عنوان کرد آزمون های بین المللی زبان در ایران که برگزاری آن ها به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده بود ، از ابتدای خردادماه 99 میتوانند برگزار شوند.
روز......
ادامه مطلب
اخذ ویزای امریکا اخذ ویزای توریستی آمریکا شرایط، چگونگی و نحوه اخذ ویزای توریستی آمریکا یکی از مهمترین سوالات مخاطبان است. اخذ ویزای توریستی ایالات متحده شرایط خاصی دارد که در این مقاله به آن و نحوه گرفتن این ویزا میپردازیم.
در ابتدا اندکی......
ادامه مطلب
دولت کانادا محدودیت های جدیدی برای سفر خار جی ها به کانادا اعمال کرده است. آقای جاستین ترودو نخست وزیر
آزمون های بین المللی بعد از کرونا
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای عنوان کرد آزمون های بین المللی زبان در ایران که برگزاری آن ها
اخذ ویزای امریکا
شرایط، چگونگی و نحوه اخذ ویزای توریستی آمریکا یکی از مهمترین سوالات مخاطبان است. اخذ ویزای توریستی ایالات متحده شرایط